×
خرید
۲،۰۰۰ تومان

تحقیق زندگینامه و اشعار در وصف وطن شاعر نادر نادرپور بصورت word (ورد)

تحقیق فوق که به صورت فایل ورد در ۸ صفحه همراه با روی جلد و منابع و …. بصورت صفحه آرایی شده و […]

خرید
۲،۰۰۰ تومان

تحقیق زندگینامه، آثار و اشعار در وصف وطن ابولقاسم حالت بصورت word (ورد)

تحقیق فوق که به صورت فایل ورد در ۷ صفحه همراه با روی جلد و منابع و …. بصورت صفحه آرایی شده و تمیز آماده تحویل به استاد می‌باشد.

زندگینامه

ابوالقاسم حالت، شاعر، مترجم و محقق توانای معاصر در سال ۱۲۹۸ در تهران به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی و متوسطه به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد و تا زمان بازنشستگی در خدمت این سازمان بود.

خرید
۳،۰۰۰ تومان

تحقیق خسارت تنبیهی در مسئولیت مدنی (در ۱۶ صفحه بصورت ورد word)

تحقیق کامل همراه با منابع که بصورت فایل ورد می‌باشد.   چکیده «خسارت­ تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر […]

خرید
۲،۰۰۰ تومان

تحقیق بررسى ماهیت تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقیقى (بصورت word ) در ۱۰ صفحه

تحقیق فوق که بصورت فایل ورد در ۱۰ صفحه همراه با پاصفحه و منابع و صفحه آرایی شده و زیبا تهیه شده […]

خرید
۲،۰۰۰ تومان

دانلود مقاله نقدی بر روش شناختی حسابداری (دکتر محمد رضا طاهری)

چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی «بررسی های حسابداری»  

خرید
ارزیابی تئوریها، اهداف، و استانداردهای موجود در زمینه حسابداری
۲،۰۰۰ تومان

دانلود مقاله ارزیابی تئوریها، اهداف، و استانداردهای موجود در زمینه حسابداری دولتی (محمد نظری پور)

مقاله مذکور که در ۱۲ صفحه توسط محمد نظری پور (استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان ) آزیتا بیابانگرد (دانشجوی کارشناسیارشد حسابداری دانشگاه […]

خرید
پست های فشار قوی و تجهیزات مربوط به آن
۳،۰۰۰ تومان

مقاله انگلیسی رشته برق High voltage power and equipment (پست های فشار قوی و تجهیزات مربوط به آن)

یک مقاله در حدود ۲۱ صفحه بصورت فایل word  همراه با عکس و توضیحات کامل پست های فشار قوی ، برای دانشجویان […]

خرید
۳،۰۰۰ تومان

تحقیق اصول سرپرستی (مدیریت انبارداری) بصورت word

تحقیق خوب و کامل بصورت فایل ورد در ۱۳ صفحه برای درس اصول سرپرستی. صفحه آرایی شده همراه با فهرست و منابع و […]

خرید
۲،۵۰۰ تومان

تحقیق اصول سرپرستی (شیوه انبارداری) بصورت word

تحقیق خوب و کامل بصورت فایل ورد در ۱۰ صفحه برای درس اصول سرپرستی. صفحه آرایی شده همراه با فهرست و منابع و […]

خرید
۳،۰۰۰ تومان

تحقیق اصول سرپرستی (رفتار مدیران با کارکنان) بصورت word ورد

تحقیق خوب و کامل بصورت فایل ورد در ۱۲ صفحه برای درس اصول سرپرستی. صفحه آرایی شده همراه با فهرست و منابع و […]

0