خرید
جزوه درسی استاتیک
۸،۰۰۰ تومان ۳،۰۰۰ تومان

دو جزوه درسی استاتیک (بسیار زیبا ، کامل و کاربردی ) یکی تایپ شده و دیگری دست نویس با خطی خوانا و زیبا

دو عدد جزوه استاتیک (ایستایی) که یکی بصورت تایپ شده در حدود ۵۰ صفحه و دیگری دست نویس با خطی زیبا و […]