دانلود هندبوک مقاومت مصالح و فولاد ۱

دانلود هندبوک مقاومت مصالح و فولاد ۱

هندبوک بسیار بی نظیر مقاومت مصالح و فولاد یک شامل تمامی فرمولها ، دیاگرام های طراحی همراه اشکال رنگی زیبا میباشد.

مناسب برای دانشجویان مهندسی عمران و طراحان و محاسبان.