خرید
۱۵،۰۰۰ تومان ۵،۰۰۰ تومان

دانلود سوالات استخدامی (تمام دستگاههای اجرایی – تمام مقاطع)

این بسته استخدامی از دو مجموعه تشکیل شده است : *مجموعه جزوات آموزشی – جزوه آموزشی آمار (۴۴ صفحه) همراه با ۱۹۰ […]