جزوه مهندسی پی (مهندس دریس زاده)

جزوه مهندسی پی (مهندس دریس زاده)

جزوه تایپ شده ، بسیار کامل در حد یک کتاب جمع وجور و کاربردی ، که از ۳ بخش کلی که هر یک از چندین فصل تشکیل شده است. (فهرست رو مجزا خودم درآوردم) آنقدر جزوه ی خوبی بود که ارزش اینو داشت که ۴ ساعت بشینم و براش فهرست دربیارم. در کل من نمره ۲۰ به این جزوه میدم. (شرح تمامی فصول در ادامه مطلب)
قسمت اول
فصل اول شناسایی تحت الارضی ) کاوش های زیرزمینی (
فصل دوم ظرفیت باربری بر مبنای ملاحضات نشست شالوده های سطحی
قسمت دوم
فصل اول اصول طراحی بتنی طبق آیین نامه بتن ایران ) آبا (
فصل دوم اصول کلی در طراحی پی
قسمت سوم
فصل اول فشار جانبی خاک و دیوارهای حایل
فصل دوم شالوده های شمعی