خرید
بررسی ژنراتورهای گردباد فعال (AVG) به عنوان یک وسیله پرواز مرتفع جدید
۱۰،۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی ژنراتورهای گردباد فعال (AVG) به عنوان یک وسیله پرواز مرتفع جدید (اصل مقاله به همراه ترجمه فارسی word)

دانلود مقاله  INVESTIGATING ACTIVE VORTEX GENERATORS AS A NOVEL HIGH LIFT DEVICE (بررسی ژنراتورهای گردباد فعال (AVG) به عنوان یک وسیله پرواز مرتفع […]