برچسب: آمار و مدلسازی

۰

پروژه آمار و مدلسازی (میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته ‌) بصورت word ورد

یک پروژه کامل و بی نظیر برای درس آمار و مدلسازی پایه دبیرستان که بصورت فایل ورد ، همراه با تمامی توضیحات ، محاسبات و جداول فراوانی و  نمودارهای میله ای ، مستطیلی ، چند برفراوانی و … در ۱۶ صفحه .