ادامه مطلب
جداسازی مرز حرارتی توسط میدان مغناطیسی
20 بهمن 1396

مقاله A case of thermal boundary-layer separation by a magnetic field (جداسازی مرز حرارتی توسط میدان مغناطیسی) به همراه ترجمه فارسی بصورت فایل ورد