برچسب: دانلود سوالات استخدامی

۰

دانلود سوالات استخدامی (تمام دستگاههای اجرایی – تمام مقاطع)

این بسته استخدامی از دو مجموعه تشکیل شده است : *مجموعه جزوات آموزشی – جزوه آموزشی آمار (۴۴ صفحه) همراه با ۱۹۰ سوال تألیفی آمار همراه با پاسخنامه – جزوه آموزشی ادبیات فارسی( ۱۳۶ صفحه ) همراه با ۲۷۷ سوال تألیفی ادبیات همراه با پاسخنامه – جزوه آموزشی معارف اسلامی(...