برچسب: دیوار برشی

۰

مقاله تعیین موقعیت بهینه دیوار برشی در ساختمان های بلند قاب دیوار در پلان و ارتفاع

مقاله ۱۵ صفح ای بصورت پی‌دی‌اف در مورد تعیین موقعیت بهینه دیوار برشی در ساختمان های بلند قاب دیوار در پلان و ارتفاع ، مناسب برای تحقیق کارشناسی و کارشناسی ارشد.