ادامه مطلب
کنترل جریان سوپرسونیک با میدان مغناطیسی
19 بهمن 1396

دانلود مقاله گزارشی SUPERSONIC FLOW CONTROL BY MAGNETIC FIELD (کنترل جریان سوپرسونیک با میدان مغناطیسی) در ۷۳ به همراه ترجمه فارسی آن بصورت فایل ورد