ادامه مطلب
دمش نوسانی: یک ابزار برای به تأخیر انداختن جدایی لایه مرزی
19 بهمن 1396

مقاله Oscillatory Blowing: A Tool to Delay Boundary-Layer Separation (دمش نوسانی: یک ابزار برای به تأخیر انداختن جدایی لایه مرزی) به همراه ترجمه فارسی بصورت ورد